Het waterleven

 

Je ziet hoe helder de sloten zijn, waardoor er een grote variatie aan waterleven is te vinden.

Zoals stekelbaars, geelgerande watertor, kikkers, padden en salamanders.

Bij een recent visonderzoek hebben ze zelfs de beschermde vissoorten,

de Grote Modderkruiper en de Bittervoorn aangetroffen.

Het blijkt zelfs dat het Gastels Laag een eigen levensvatbare populatie heeft van de Grote Modderkruiper, gezien verschillende jaarklassen die gevonden zijn.

De Grote Modderkruiper is een bodembewoner, die zelfs langere tijd kan overleven na het opdrogen van een poel. Hij wordt zeer actief bij luchtdrukschommelingen.

Vroeger werden ze daarom in aquaria gehouden als weervoorspeller.

Hierdoor staat de soort ook wel bekend als weeraal. Dat is nu niet meer toegestaan omdat deze soort is beschermd.

De Grote Modderkruiper

De Bittervoorn is een karperachtig visje, dat alleen voorkomt in schoon stilstaand of langzaam stromend water. De Bittervoorn zwemt in schooltjes van enkele tientallen dieren.

Ze leeft in symbiose met de zwanenmossel, die ook hier in de sloten te vinden is.

Die zwanenmossel heeft de bittervoorn nodig voor de voorplanting. De mannelijke bittervoorn zoekt een mossel uit die hij tegen andere mannetjes verdedigd. Af en toe stoot hij de mossel aan, zodat de mossel aan de bittervoorns gewend raakt, en niet zijn schelp zal sluiten.

Het vrouwtje zet dan 100 tot 500 eieren af in de mossel.

De eitjes en daarna de uitgekomen larven blijven in de mossel, waar ze beschermd zijn.

Als de larven het uiterlijk hebben van een klein visje, verlaten ze de mossel

Daardoor hebben ze een veel grotere overlevingskans.

In Nederland is de Bittervoorn een beschermde soort, en is zelfs een tijdlang zeer zeldzaam geweest.

Bittervoorn met Zwanenmossel

 

In het water groeien ook planten die duiden op kwelwater, zoals Waterviolier, Holkruid en Krabbescheer.