Stichting de Langenberg

Stichting de Langenberg heeft als doel waakzaam te zijn en inbreng te hebben op het buitengebied rond de Langenberg in Oud Gastel gemeente Halderberge.

De stichting heeft in het verleden al vaak haar kracht bewezen met hun initiatieven en bijgedragen aan diverse ontwikkelingsplannen en nieuwe visies aangedragen voor ontwikkelen in om de gemeente Halderberge

Succesvolle ontwikkelingen waren;

- Geadviseerd over eerder plannen van uitbreiding van kassen op de Langenberg
- Geadviseerd over de zuidelijke variant van de rondweg
- Geadviseerd over de uitbreiding Brochwerf ( van Schild veld)

- Geadviseerd in de  structuurvisie Halderberge
- Verlichtingsvervuiling Borchwerf
- De aanmoedigingsprijs gewonnen van Saver
- Gratis uilenkasten voor buurtbewoners geleverd.
- Geparticipeerd in stichting 380Kv Halderberge

Stichting de Langenberg maakt zich ook mede grote zorgen over het behoud van het gebied het Gastels Laag en wil zich inzetten om dit gebied weer op de kaart te zetten. Dit willen zij doen door meerderen partijen bij elkaar te brengen. En gezamenlijk acties te organiseren zodat het gebied in ere hersteld kan worden, of opnieuw vorm gegeven kan worden, zodat de flora en fauna behouden blijft voor onze volgende generaties.