Het Gastels Laag

Dit is waar wij om geven

Het realiseren van het natuurgebied het Gastels Laag startte in 1995. Toen was iedereen het er over eens dat dit kleine stukje geïsoleerde natuur bijzonder was! Het gebied is later opengesteld en sinds een aantal jaren loopt de natuur op sommige punten erg terug.

Dit gebied moet beschermd worden! En wel gauw. Dit willen we doen om alle partijen ervan te overtuigen dat er aandacht nodig is voor behoud en verbetering van de natuur- en landschappelijke en cultuurhistorische waarde van deze parel in de Gemeente Halderberge

Na het afnemen van de dreiging van het Zuid-West 380 Kv traject hebben we onze krachten opnieuw gebundeld en hebben initiatiefnemers samen met stichting de
Langenberg zich als initiatiefgroep opgeworpen met de intentie om het gebied in ere te willen herstellen en te zorgen dat het voor de toekomst behouden blijft.


Houd uw hond aan de lijn!

Net zoals in veel andere natuurgebieden heeft ook het Gastels Laag veel overlast van loslopende honden. Natuurlijk begrijpen we dat het heel leuk is om uw hond lekker los te laten rennen. Maar in een kwetsbaar natuurgebied is het beter om uw hond aangelijnd te houden.

Honden veroorzaken veel onrust in de natuur.

Honden gaan graag op ontdekkingstocht en kunnen hierbij broedende vogels verstoren.

Vogels moeten steeds opvliegen, waardoor veel energie wordt verspild. Hierdoor mislukken hun broedsels en kunnen ze minder jongen grootbrengen. Dat heeft als gevolg dat de vogels kiezen voor een ander gebied en verdwijnen uit het Gastels Laag. De vogelstand is daardoor de laatste jaren dramatisch achteruit gegaan. Daarnaast zijn er honden die achter hazen reeën en konijnen aan gaan. Ook de meest 'brave' honden kunnen voor problemen zorgen!

 

Dus hondenbezitters houd uw hond aan de lijn!