Het Gastels Laag

Dit is waar wij om geven

Het realiseren van het natuurgebied het Gastels Laag startte in 1995. Toen was iedereen het er over eens dat dit kleine stukje geïsoleerde natuur bijzonder was! Het gebied is later opengesteld en sinds een aantal jaren loopt de natuur op sommige punten erg terug.

Dit gebied moet beschermd worden! En wel gauw. Dit willen we doen door alle partijen ervan te overtuigen dat er aandacht nodig is voor behoud en verbetering van de natuur- en landschappelijke en cultuurhistorische waarde van deze parel in de Gemeente Halderberge

Na het afnemen van de dreiging van het Zuid-West 380 Kv traject hebben we onze krachten opnieuw gebundeld en hebben initiatiefnemers samen met stichting de
Langenberg zich als initiatiefgroep opgeworpen met de intentie het gebied in ere te herstellen en te zorgen dat het voor de toekomst behouden blijft.