Zeldzame planten en dieren

Een aantal planten en dieren in het Gastels Laag zijn uiterst zeldzaam geworden in Nederland.

Omdat dit soort schrale gebieden bijna niet meer voorkomen. Overal wordt tegenwoordig immers bemest.

 

Een goed beheer van het Gastels Laag is daarom erg belangrijk.

De stuwen spelen hierbij een grote rol. Die zorgen ervoor dat er geen vervuild water van buitenaf kan binnendringen, en dat het water ongeveer 10 cm onder de oppervlakte staat.
Dat is belangrijk voor een goed plantenbeheer. Het voedselrijk regenwater wordt zo snel mogelijk afgevoerd, door middel van uitgegraven greppels.